top of page
Search
  • Writer's pictureוונדיפראו אבי זגייה

אין לכם הון עצמי של 25% - אנחנו נשלים לכם אותואחת הבעיות היותר קשות שיש לנו זו בעיית ההון העצמי הראשוני. לזוגות רבים בישראל קשה מאוד לחסוך כסף ולהגיע להון עצמי של 25% מערך הדירה אותה אנו רוצים לרכוש. תחשבו רגע על ההוצאות הרבות שיש לכם כמשפחה צעירה בישראל, הוצאות מחייה הכרחיות כמו: מזון, שכ"ד גבוה, הוצאות תחבורה, ביגוד, גני ילדים, ארנונה, מים וחשמל. הוצאות חשובות נוספות: פעילויות העשרה וחוגים לילדים, צהרונים, נופש וסעיפי הוצאה נוספים המשתנים ממשפחה למשפחה.


אז ברור שעם הוצאות חודשיות גבוהות קשה לחסוך כסף בכמות שתספק אותנו כדי להגיע ל25% מערך שווי של דירה ממוצעת. לכן, הכרחי לחשוב על פתרונות דיור בהם אנו יוצרים חלופת מימון נוחה, כאשר ההון העצמי המינימאלי הנדרש הוא רק 10%. סכום כזה יהיה לנו יותר קל לגייס, מהמשפחה או באמצעות הלוואות גישור ופתרונות פיננסיים נוספים שלא ארחיב עליהן כאן.


ואם אתם רוצים להגיע לדירה אז חפשו פתרונות דיור כאשר ההון העצמי הדרוש לכם הוא לא יותר מ100,000 ₪ .

לנו יש דרך להביא אתכם לדירה ראשונה עם הון עצמי נמוך יחסית ועם יכולת להשלים עבורכם את ההון העצמי החסר ל25%.

מי שמעוניין לשמוע פרטים נוספים, מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק או באמצעות האתר

פנו אלינו והירשמו עוד עכשיו למאגר המתעניינים שלנו ותהיה לכם זכות ראשונית להיחשף לפרויקטים המיוחדים שלנו לדיור בר השגה במודל קהילתי-חברתי.


להרשמה ולקבלת פרטים נוספים לחצו כאן.

bottom of page